miercuri, 29 octombrie 2008

S3+4

Politici sociale – abordare istorică
Etapele evoluţiei politicilor sociale, de la proiectele modernităţii la “Welfare State”.
Lecturi recomandate:
DÉMIER, Francis, Istoria politicilor sociale: Europa, sec. XIX-XX, Editura Institutul European, Iaşi, 1998.
POEDE, George, Politici sociale: abordare politologică, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2002, pp. 33-46.
PREDA, Marian, Politica socială românească între sărăcie şi globalizare, Editura Polirom, Iaşi, 2002, pp. 15-43.

Agenţi ai politicilor sociale
Conturarea elementelor politice şi sociale care contribuie direct sau indirect la dezvoltarea şi implementarea politicilor sociale.
Lecturi recomandate:
IOVIŢU, Mariana, Bazele politicii sociale, Editura Eficient, Bucureşti, 1997, pp. 47-101 (Capitolul II – Politica Socială şi economia de piaţă).
POEDE, George, Politici sociale: abordare politologică, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2002, pp. 53-62.
PREDA, Marian, Politica socială românească între sărăcie şi globalizare, Editura Polirom, Iaşi, 2002, pp.70-105.

sâmbătă, 11 octombrie 2008

seminar 2

Săptămâna 2: Ce sunt politicile sociale?
Conceptul de politici sociale.Cadrul general de analiză şi discuţie asupra politicilor sociale ca domeniu distinct al politicilor publice.
Lecturi recomandate:
1. POEDE, George, Politici sociale: abordare politologică, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2002, pp. 5-32.
2. Materialele distribuite in cadrul seminarului 1

duminică, 5 octombrie 2008

Bibliografie obligatorie

Pentru o buna desfasurare a seminariilor si cursurilor de Politici sociale va recomand :
1. Carta Verde. Politica De Dezvoltare Regionalå in România, Guvernul României Si Comisia Europeană, Programul Phare, Bucuresti, 1997
2. Constantin,Valentin-Documente de bază ale comunităţii şi UE.Editia a II-a Polirom,Iasi,2002
3. Demier, Francis.: Istoria politicilor sociale. Europa, sec. XIX-XX, traducere de Camelia Secăreanu Institutul European, Iaşi, 1998
4. Dragan.G,- Uniunea Europeană intre federalism şi interguvernamentalism,ed. ASE, Bucureşti,2005
5. Hardwick,Philip,Langmead,John,Khan,Bahadur- Introducere in economia politica moderna, Polirom,Iasi,2002
6. Held,David, McGrew,Antony, Goldblatt,David,Perraton,Jonathan- Transformări globale. Politică, economie şi cultură, Editura Polirom, Bucureşti, 2004
7. Marginean,Ioan.- Proiectarea cercetarii sociologice,Editura Polirom,Iasi,2000
8. Mihut, Liliana, Lauritzen, Bruno.- Modele de politici sociale = Models of social policy , Editura Didactica si Pedagogica , Bucuresti, 1999
9. Miroiu, Adrian.: Introducere In Analiza Politicilor Publice, Editura Punct, Bucuresti, 2001
10. Poede,George.- Politici sociale, Editura TipoMoldova,Iasi,2002
11.Popescu,I, Bondrea,A.A., Constantinescu,Madalina : Globalizarea, mit şi realitate, Editura Economică, Bucureşti, 2004
12.Ştefănescu, Tudor (coord.), Politicile Sociale ale Uniunii Europene, Institutul European din România, Bucureşti, 2002
13. Zamfir, Elena, Zamfir, Catalin.: Politici sociale. România în context european, Alternative, Bucureşti, 1995
14. Zamfir, Catalin (Coord): Romania 89-93. Dinamica bunastarii si protectia sociala, Expert, Bucuresti, 1994

Precizari!!!

  • pentru studentii de la AS 2 primele 5(cinci) teme de seminar sunt obligatorii, iar din urmatoarele se vor alege in 2 (d0ua) - pe parcursul semestrului se vor desfasura doar 7 seminarii
  • pe parcursul semestrului, studentii de la SP 3 vor trebui sa realizeze o analiza a unei politici sociale (dupa modelul prezentat la sem. 5), iar studentii de la AS 2 vor avea de conceput un program social (dupa modelul prezentat la sem. 5)
  • pe parcursul semestrului, studentii ce vor prezenta tema de seminar din saptamana respectiva vor trebui sa realizeze si un dosar de presa ce va contine articole din ziare (pe o intreaga saptamana) din domeniul social
  • la finalul semestrului, studentii vor avea de sustinut un examen scris (max 50 puncte)
  • Nota de seminar va fi compusa din : - prezentarea unei teme de seminar (max 20 puncte) - analiza unei politici sociale (SP3)/ initierea unei program social(AS2)(max 20 puncte) - frecvenţa şi conduita la activităţi (max 10 puncte)
  • Total puncte final: 100
  • Cerinte de promovare: - minim 5 la examenul scris cu conditia îndeplinirii activităţilor de seminar (prezente si nota de promovare (5));

Tematica şi bibliografia seminarului de “Politici sociale”

Facultatea de Filosofie
Catedra de Relatii Internationale si Studii Europene
Seminar: Politici Sociale
Anii de studiu: SP 3 si AS 2
Săptămâna 1: Seminar introductiv
Prezentarea tematicii, consideraţii generale asupra modalităţilor de abordare a planificării, forme de evaluare.
Săptămâna 2: Ce sunt politicile sociale?
Conceptul de politici sociale.Cadrul general de analiză şi discuţie asupra politicilor sociale ca domeniu distinct al politicilor publice.
Lecturi recomandate:
CHAGNOULLAUD, Dominique, Dicţionar al vieţii politice şi sociale, Editura All, Bucureşti, 1999, pp. 135-136.
CRISTESCU, Gabriel, Politici sociale, Editura Focus, Petroşani, 2002, pp. 3-22.
POEDE, George, Politici sociale: abordare politologică, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2002, pp. 5-32.
POENARU, Maria, Politica socială şi indicatori sociali, Editura ALL, Bucureşti, 1998, pp. 32-91.
Săptămâna 3: Politici sociale – abordare istorică
Etapele evoluţiei politicilor sociale, de la proiectele modernităţii la “Welfare State”.
Lecturi recomandate:
DÉMIER, Francis, Istoria politicilor sociale: Europa, sec. XIX-XX, Editura Institutul European, Iaşi, 1998.
POEDE, George, Politici sociale: abordare politologică, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2002, pp. 33-46.
PREDA, Marian, Politica socială românească între sărăcie şi globalizare, Editura Polirom, Iaşi, 2002, pp. 15-43.
Săptămâna 4: Agenţi ai politicilor sociale
Conturarea elementelor politice şi sociale care contribuie direct sau indirect la dezvoltarea şi implementarea politicilor sociale.
Lecturi recomandate:
IOVIŢU, Mariana, Bazele politicii sociale, Editura Eficient, Bucureşti, 1997, pp. 47-101 (Capitolul II – Politica Socială şi economia de piaţă).
POEDE, George, Politici sociale: abordare politologică, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2002, pp. 53-62.
PREDA, Marian, Politica socială românească între sărăcie şi globalizare, Editura Polirom, Iaşi, 2002, pp.70-105.
Săptămâna 5: Cum analizăm politicile sociale?
Parcurgerea ghidului de analiză pentru un program social şi cadrul analitic pentru o politică socială.
Lecturi recomandate:
IOVIŢU, Mariana, Bazele politicii sociale, Editura Eficient, Bucureşti, 1997, pp. 296-353.
MUNGIU-PIPPIDI, Alina, IONIŢĂ, Sorin, Politici publice: teorie şi practică, Editura Polirom, Iaşi, 2002, pp. 20-91 (Leslie Pal – Analiza politicilor publice: teorie şi practică; Sorin Ioniţă – Metode şi tehnici de cercetare pentru studiul politicilor publice; Alina Mungiu-Pippidi – Cercetarea de politici publice în Europa Centrală şi de Est. Starea de fapt).
MIROIU, Adrian, Introducere în analiza politicilor publice, Bucureşti, 2001 (Varianta electronică – pdf).
POEDE, George, Politici sociale: abordare politologică, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2002, pp. 63-84.
POENARU, Maria, Politica socială şi indicatori sociali, Editura ALL, Bucureşti, 1998, pp. 123-162 (Capitolul 5: Sistemul indicatorilor sociali).
ZAMFIR, Elena, ZAMFIR, Cătălin, (Coord.), Politici sociale: România în context european, Editura Alternative, Bucureşti, 1995, pp. 366-377 (Capitolul 20).
Săptămâna 6: Politici anti-sărăcie (Workshop)
Evidenţierea unor perspective diferite asupra politicilor de combatere a sărăciei şi determinarea unui model de creare a unor astfel de politici.
Lecturi recomandate:
TESLIUC, Cornelia, Mihaela, POP, Lucian, TESLIUC, Emil, Sărăcia şi sistemul de protecţie socială, Editura Polirom, Iaşi, 2001, pp. ...
POEDE, George, Politici sociale: abordare politologică, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2002, pp. 123-171.
PREDA, Marian, Politica socială românească între sărăcie şi globalizare, Editura Polirom, Iaşi, 2002, pp. 135-179.
ZAMFIR, Elena, (Coord.), Strategii antisărăcie şi dezvoltare comunitară, Editura Expert, Bucureşti, 2000, pp. 26-106 (Cătălin Zamfir – Elemente pentru o strategie antisărăcie).
ZAMFIR, Elena, (Coord.), Strategii antisărăcie şi dezvoltare comunitară, Editura Expert, Bucureşti, 2000, pp. 285-303 (Cătălin Zamfir – Programe de combatere a sărăciei).
Săptămâna 7: Politici de protecţie a copilului (Workshop)
Parcurgerea câtorva modele de asistenţă socială centrată pe protecţia copilului şi determinarea unor soluţii pentru situaţii specifice prezentate.
Lecturi recomandate:
DAN, Maria, Probleme şi politici sociale, Editura Napoca Star, Cluj Napoca, 2002, pp. 100-111.
POEDE, George, Politici sociale: abordare politologică, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2002, pp. 85-122.
ZAMFIR, Elena, ZAMFIR, Cătălin, (coord.), Politici sociale: România în context european, Editura Alternative, Bucureşti, 1995, pp. 200-243 (Elena Zamfir – Capitolul 10: Politica de protecţie a copilului).
ZAMFIR, Elena, (Coord.), Strategii antisărăcie şi dezvoltare comunitară, Editura Expert, Bucureşti, 2000, pp.138-188 (Capitolul 4 – Propuneri pentru reorganizarea sistemului de asistenţă socială pentru familie şi copil în România).
Săptămâna 8: Modele de politici sociale privind protecţia persoanelor cu handicap. Sisteme şi politici de sănătate (Workshop)
Identificarea politicilor de susţinere a persoanelor cu dizabilităţi şi conturarea cadrului general a politicilor de sănătate, precum şi a factorilor sociali şi politici care influenţează sistemul medical.
Lecturi recomandate:
DAN, Maria, Probleme şi politici sociale, Editura Napoca Star, Cluj Napoca, 2002, pp. 112-128 (Politici în domeniul sănătăţii).
ZAMFIR, Elena, (Coord.), Strategii antisărăcie şi dezvoltare comunitară, Editura Expert, Bucureşti, 2000, pp. 242-284 (Capitolul 7 – Cristian Vlădescu – Sisteme şi politici de sănătate).
ZAMFIR, Elena, (Coord.), Strategii antisărăcie şi dezvoltare comunitară, Editura Expert, Bucureşti, 2000, pp. 440-454 (Capitolul 15 – Livius Manea - Protecţia persoanelor cu handicap. De la instituţionalizare la îngrijirea în comunitate).
ZAMFIR, Elena, (Coord.), Strategii antisărăcie şi dezvoltare comunitară, Editura Expert, Bucureşti, 2000, pp. 455-463 (Capitolul 16 – Aura Tudor – Aspecte ale implicării comunităţii în dezvoltarea serviciilor de sănătate).
ZAMFIR, Elena, ZAMFIR, Cătălin, (coord.), Politici sociale: România în context european, Editura Alternative, Bucureşti, 1995, Capitolul 16 (Livius Manea – Politica socială faţă de persoanele cu dizabilităţi).
Săptămâna 9: Rolul politicilor sociale în fundamentarea, elaborarea şi implementarea politicilor educaţionale. Politici pentru combaterea discriminării şi promovarea egalităţii de şanse (Workshop)
Reliefarea suportului social pentru politica educaţională, cadrele care determină funcţionalitatea sistemului de educaţie; evidenţierea problemelor majore generate de discriminare şi conturarea unor politici sociale coerente pentru combatarea acestora.
Lecturi recomandate:
DAN, Maria, Probleme şi politici sociale, Editura Napoca Star, Cluj Napoca, 2002, pp. 129-146 (Capitolul X: Politicile sociale şi egalitate sexelor).
DAN, Maria, Probleme şi politici sociale, Editura Napoca Star, Cluj Napoca, 2002, pp. 168-190 (Capitolul XII: Politicile sociale în domeniul educaţiei).POEDE, George, Politici sociale: abordare politologică, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2002, pp. 188-206.
ZAMFIR, Elena, ZAMFIR, Cătălin, (coord.), Politici sociale: România în context european, Editura Alternative, Bucureşti, 1995, pp. 255-283 (Capitolul 12: Lazăr Vlăsceanu – Politica socială în domeniul educaţiei).
ZAMFIR, Elena, ZAMFIR, Cătălin, (coord.), Politici sociale: România în context european, Editura Alternative, Bucureşti, 1995, pp. 304-315 (Capitolul 15: Laura Grunberg – Politica socială şi egalitatea sexelor).
Săptămâna 10: Îngrijirea vârstnicilor ca politică socială. Politici pentru combaterea şomajului (workshop).
Problematizarea chestiunii sociale a persoanelor în vârstă şi dispunerea câtorva modalităţi de intervenţie socială. Conturarea cadrului general a politicilor pentru combaterea şomajului.
Lecturi recomandate:
DAN, Maria, Probleme şi politici sociale, Editura Napoca Star, Cluj Napoca, 2002, pp. 147-167 (Capitolul XI: Politici în domeniul muncii).
POEDE, George, Politici sociale: abordare politologică, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2002, pp. 172-188.
ZAMFIR, Elena, ZAMFIR, Cătălin, (coord.), Politici sociale în România 1990-1998, Editura Expert, Bucureşti, 1999, pp. 417-446 (Simona Stroie – Politici de suport pentru şomeri).
Săptămâna 11: Modele europene de protecţie socială
Câteva modele asupra perspectivelor europene de politici sociale – standarde şi reglementări guvernamentale.
Lecturi recomandate:
IOVIŢU, Mariana, Bazele politicii sociale, Editura Eficient, Bucureşti, 1997, pp. 209-224.· ZAMFIR, Elena, ZAMFIR, Cătălin, (coord.), Politici sociale: România în context european, Editura Alternative, Bucureşti, 1995, pp. 338-350 (Capitolul 18: Carry Ehlen: Politicile sociale în Olanda în anii `90).
ZAMFIR, Elena, ZAMFIR, Cătălin, (coord.), Politici sociale: România în context european, Editura Alternative, Bucureşti, 1995, pp. 351-365 (Capitolul 19: Raymond Jack: Asistenţa socială şi bunăstarea în Regatul Unit: 1990-1994. Principiile pieţei de sănătate şi bunăstare: prea mult şoc şi prea puţină terapie?).
Săptămâna 12: Seminar final de evaluare.
Discuţii finale. Recapitulare. Discuţii finale asupa tematicii abordate; recapitularea conceptelor şi a problematicilor generale avute în vedere pe parcursul seminariilor.
Săptămâna 13 -14: Prezentare referate.Fiecare student va avea la dispozitie 5 min pentru a prezenta analiza unei probleme, program sau politica sociala si 5 min sa raspunda la intrebari din domeniul politicilor sociale.